Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

Bandtäckning
Planplåt som falsas och läggs på tak. Finns i olika kulörer och i olika material tex aluminium, zink och järnplåt


Skivtäckning

Planplåt som falsas och monteras på vägg. Finns i olika kulörer och i olika material tex aluminium, zink och järnplåt


Vindskivor

Plåt som monteras på vindskivan. Det går även att klä in hela vindskivan för att slippa måla den.


Vattenavrinning

Montage av hängrännor, stuprör etc.


Fönsterinklädnader

Inklädnad av fönster.


Skorstensbeslag/ huvar

Inklädnad av skorstenar och huvar.


Ventilationsarbeten

Utbyte av aggregat, effektivisering av system. Allt ifrån färdig handling till egna förslag.
Det finns två huvudargument för ventilation:
Luften ska vara frisk, behaglig och bidra till god hälsa.
Luften ska motverka att det uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra otrevligheter såsom kondens på vinden.

Ventilationen tillför bostaden frisk luft och bortför inneluft som är förorenad av människor, djur, material, maskiner etc. Det är viktigt att komma ihåg att tillförd luft är renare än uteluften oavsett föroreningsgrad på uteluften. Pollenallergiker upplever ofta att inneluft är bättre är uteluft oavsett föroreningsgrad. Ventilationen ska också bidra till att bortföra överskottsvärme.

Problem vid dålig ventilation:

1. Instängd, unken luft
2. Lukt från grannbostaden
3. Lukt från kök eller toalett
4. Kondens på insidan av fönstren
5. Fuktfläckar på fönsterkarmar
6. Mögel i kalla hörn, bakom skåp och möbler mot yttervägg


Mätning/Lukt/Fukt

Vi har möjlighet till att mäta och logga CO2, temperatur, fuktighet och radon. Vid problem med obehagliga lukter så har vi Ozon generator både till försäljning och uthyrning. Vi säljer och installerar avfuktare. Vi har även möjlighet att hyra ut radonmätare för korttidsmätning.


Energi

Kan kalkylera om det är lönsamt att ersätta befintliga aggregat mot nya.


Projektering/ konstruktion av ventilation

Kan CAD rita och konstruera egna förslag OVK/Injustering. Har OVK behörighet och certifierad injusterare. Vi har hemma demoaggregat av både avfuktare, ozon och ventilationsaggregat