Om oss

OM

AB Falkenbergs Plåtslageri grundades 1966 av Uno Johansson. Vi utför allehanda arbeten inom plåt och ventilation. Företaget ägs idag av tredje generationens plåtslagare Henrik Unosson.

Våra kunder finns i huvudsak i Falkenberg med omnejd och består av företag, industrier, byggmästare och privatpersoner.

Vi är ca 35 st anställda på företaget varav ca 2/3 är plåtslagare och ca 1/3 arbetar med ventilation. Ni hittar oss på Kanslistvägen 7 i Falkenberg. I verkstaden finns tre kantmaskiner och två gradsaxar och all annan nödvändig utrustning för att utföra gediget plåtslageriarbete. Vi använder oss av digital tidrapportering och digitala arbetsorder och vi strävar alltid efter att ligga långt framme med dagens teknik.

Bland företagskunder inom Falkenbergsområdet kan nämnas Essity, Engelsons, Carlsberg och GleSyS. Vi samarbetar med alla byggföretag.

Vi ser positivt på framtiden och försöker ligga steget före vad gäller utbildning och kvalitetstänkande. År 2007 belönade Dagens Industri vår snabba tillväxt med att göra oss till ett Gasellföretag.

Kvalitetspolicy
AB Falkenberg Plåtslageris målsättning är att tillgodose kundens behov i varje enskilt ärende, litet som stort. Våra kunder ska kunna lita på att produkter och tjänster levereras i rätt tid och med rätt kvalitet.

Strävan är att alltid utföra arbetsuppgifterna rätt från början. Kunden skall alltid stå i fokus då varje nöjd kund är den bästa referens vi kan få.

Miljöpolicy
Falkenbergs Plåtslageri eftersträvar att:

- Använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter.
- Beakta entreprenörers och leverantörers miljöpolicy.
- Ständigt förbättra företagets miljöprestanda.
- Källsortera överblivet material.
- Sätta arbetsmiljön i fokus i det dagliga arbetet.

Som framgår av vår miljöpolicy arbetar vi med kretsloppstänkande och ständiga miljöförbättringar.